W jaki sposób adwokat może reklamować swoje usługi?

Pytanie o możliwe granice promocji poszczególnych adwokatów i kancelarii prawnych budzi coraz większe kontrowersje i wywołuje ożywione dyskusje. Środowisko prawnicze jest w tym temacie podzielone, ponieważ jedna grupa uznaje całkowity zakaz reklamy, druga natomiast próbuje przemycić kilka niezbędnych informacji o swojej działalności.reklama

Co prawo cywilne mówi o reklamie adwokatów?

Ograniczenia, jakie dotyczą reklamy w działalności adwokatów wynikają bezpośrednio ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) uchwalonej przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 roku. Zgodnie z art. 23 adwokatów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z reklamy. Jednak od reklamy należy odróżnić dozwoloną informację o adwokacie, pod warunkiem, że przekaz jest zgodny z prawem. Sama informacja musi być przekazywana zgodnie z poszanowaniem tajemnicy zawodowej i nie może być ukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia.

Jak zatem adwokaci mogą się reklamować?

Dozwolone sposoby informowania, według art. 23 pkt. 2 ograniczają się do możliwości:

  • umieszczania informacji na dokumentach służbowych,
  • wysyłania oferty w postępowaniu o charakterze przetargu lub konkursu,
  • złożenia oferty na życzenie klienta,
  • zamieszczania informacji prasowych związanych z pomocą prawną. Tutaj dodatkowym warunkiem jest zamieszczenie tylko i wyłączenie tych danych, które zostały umieszczone w Kodeksie Etyki,
  • zamieszczanie wpisów w książkach telefonicznych,
  • przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji na życzenie klienta,
  • oznaczenia siedziby,
  • wydania informatorów,
  • umieszczania informacji na stronach internetowych, w katalogach i wyszukiwarkach.

Obecnie poszukiwanie adwokata przez internet jest prostsze niż kiedyś, jeśli więc szukamy na przykład adwokata prawa karnego znajdziemy go dosłownie w kilkanaście minut.

About the author

Dodaj komentarz